יפה הוד
יפה הוד הינו לקוח השייך לענף העופות, ועוסק במספר פעילויות בחברות שונות: גידול להקות, רביה, הדגרת ביצי הודו, מכירת אפרוחים, גידול ומכירת הודנים, גידול ומכירת הודים
בארגון קיימים 15 משתמשים: מטה ההנהלה, מדגרה ובמשקי הגידול.

​לצורך העבודה השוטפת בארגון, פותח מודול לולן לניהול התשתיות הנדרשות והתנועות. כחלק מהתשתיות קיים מידע רב על תקנים לגידול העופות לפי שבועות הגידול וההטלה בכל שלב בחייהם ולפי ייעודם. 

1. תמותה, משקל, מזון, חיסונים נדרשים, ועוד 

2. הקמת חוות גידול, לולים, מיכלי מזון ועוד. 

3. הקמת להקות, ניהול הפריטים בלהקה, להקות מקור, תאריכי בקיעה ועוד

4. ניהול תמחיר לכל להקה

 המדגרה יושמה במערכת הגנרית עם מספר התאמות להקלת העבודה על המשתמשים.

המערכת הוקמה עם מספר חברות פיננסיות וחברה לוגיסטית אחת לצורך נוחות המשתמש.  כמו כן, המערכת כוללת מהלך שלם של חיוב בין חברתי  על בסיס תעודות העברה בין מחסנים, המשויכים לחברות פיננסיות שונות בארגון, או לחילופין פקודה תמחירית בחברה פיננסית זהה.
איחוד אובליגו רב חברתי, בדיקות ובקרות בכל התנועות הלוגיסטיות לצורך עבודה בחברה הפיננסית הנכונה לתהליך.

כתוצאה מהתקנת המערכת ניתן לשקף את התמחיר ללהקה המהווה נדבך חשוב בפעילות, באופן מבוקר ונוח לעיון.
המערכת מאפשרת בקרה ושליטה על הרכש ועל המכירות המבוצעות בארגון תוך בקרה ושקיפות למנהלים.

מעוניין להיות לקוח שלנו? דבר איתנו

 
שם פרטי*
שם משפחה*
דואר אלקטרוני*
טלפון נייד*
טלפון
חברה
הערות