Skip Navigation Links
one1 תבצע שדרוג למערכת One1View אצל לקוח דור א'- קיבוץ מצר
בהמשך לפיתוח הגרסה החדשה של מערכת ה- ERP של One1, One1View- במקביל להטמעת המערכת אצל לקוחות חדשים, One1ERP משיכה לשדרג ולהסב את המערכות בקרב לקוחותיה הקיימים.
בתחילת השנה הגיע לסיומו פרויקט הסבת מערכת דור א' של One1 לגרסת One1View בקיבוץ מצר. הפרויקט נמשך 4 חודשים וכלל מחשוב מלא, תוך הסבה כללית של כל המודולים הקיימים ושימור המידע שנצבר במערכת דור א'. ההטמעה הייתה פשוטה יחסית להטמעת מערכת ERP וזאת בזכות שימור רוב קודי המסכים ותהליכי העבודה.

בנוסף, נוצלו היתרונות של הגרסה החדשה, מערכת One1View, אשר מסייעת בניהול מערך המשאבים הפיננסיים, הלוגיסטיים והתפעוליים של הקיבוצים ומספקת כלים ויכולות ייעודיים לניהול ובקרת התהליכים הארגוניים במשקים הקיבוציים. המערכת כוללת ממשק משתמש חדשני המאפשר עבודה אינטואיטיבית, עם מחולל אוטומטי של דוחות גרפיים, קישוריות מלאה ותמיכה בכל הפלטפורמות, וכן התאמת תפריטים מלאה באופן אישי למשתמש.
במסגרת הפרויקט הוטמעו מודולים ייעודיים כגון מודול קיבוצי ומודול תקציב אוכלוסייה, לצד המודולים הקלאסיים של מערכת ה-ERP בצד הפיננסי: לקוחות, ספקים, הלוואות ועוד.
צוות הפרויקט: מנהל פרויקט ומיישמת פיננסית – אורית יזרעאלי

מעוניין להיות לקוח שלנו? דבר איתנו

 
שם פרטי*
שם משפחה*
דואר אלקטרוני*
טלפון נייד*
טלפון
חברה
הערות