מודול סריקת מסמכים
המודול מאפשר לשייך מסמכים סרוקים כגון: תעודות משלוח, הסכמים, חשבוניות או הצעות מחיר לישויות כגון: תעודת לקוח, ספק, פריט ציוד וכדומה.

יתרונות השימוש במודול:

- צרוף מסמכי המקור של גורם החוץ למסמכים היוצאים אליו כגון: צרוף תעודות המשלוח החתומות ע"י הלקוח לחשבונית הנשלחת אליו  אוטומטית.
- גישה מהירה למידע, שעד היום תויק בתיקים ונשמר בארכיונים.
 
לדוגמא: לקוח המבקש לבדוק את כל תעודות המשלוח החתומות על ידו  בשנה האחרונה
עד עתה נדרשו אנשי השיווק לחפש  בתיקים, לשלוף את התעודות, ולהציגן ללקוח ולאחר מכן לתייקן מחדש כל זאת כשלושה ימי עבודה בחברה בינונית.
מערכת הסריקה מאפשרת לבצע זאת בלחיצת כפתור !!!
- חיסכון במקום אחסון יקר – ניתן לשמור את מסמכי המקור ולגבותם בשרת נפרד ולא במשרד.
נגישות למידע – המידע זמין בכל רגע, לכל מי שזקוק לו.
 
כיצד זה עובד?
לכל מסמך מיוצר קוד ייחודי. על מסמכים חיצוניים מודבק ברקוד  באמצעות מדבקה שמופקת מה-ERP. על מסמכים פנימיים  מופקים באמצעות   מערכתOne1View  מודפס ברקוד כחלק מהפורמט.
סריקת המסמכים ( עד 60 מסמכים במהלך אחד) ע"י סורק, שכולל תוכנה ייעודית שפותחה למטרה זו. תוכנת הסורק מייצרת  קבצים ושומרת   אותם בשם ובספריה מוסכמים ע"י פיענוח הברקוד.
שיוך המסמכים לישויות מתבצע אוטומטית, באמצעות פיתוח חדשני של  תוכנת "One1view". 
 
הצגת המסמכים:
גישה מהירה למסמכים הסרוקים מתוך מסכיOne1View ובאמצעות מחולל הדוחות.
 
דרישות טכניות:
סורק ותוכנת סריקה ייעודית.
מדפסת להפקת מדבקות. (לא חובה) 
רשאה לתוכנת השיוך ב-One1View .

מעוניין להיות לקוח שלנו? דבר איתנו

 
שם פרטי*
שם משפחה*
דואר אלקטרוני*
טלפון נייד*
טלפון
חברה
הערות