מאפיות

מאפיינים ייחודיים לוורטיקל
 
חלוקה של כל המוצרים הנדרשים לאותו נהג - כאשר ניתן להכין מראש לנהג את כל המוצרים הנדרשים.
המאפיות מנהלות מחירים, הנחות ומבצעים בצורה דינאמית וברמות שונות.
המאפיות מתגמלות את הנהגים על פי קריטריונים שונים.
עבודת הנהגים בשטח - ביצוע החלוקה ללקוחות - מתבצעת לרוב ע"י מסופונים.
המאפיה מבצעת בקרה לנהג ברמה יומית ותקופתית.
פונקציונליות מיוחדת- הגדרת סוגי ימים
 
ניהול שבלונת לקוח - פריטים וכמויות - לפי:
יום בשבוע
סוג יום
מספר שיגור (סבב)
 
העתקת שבלונות -
מלקוח ללקוח
מיום ליום
ממסלול למסלול
 
הפקת הזמנות לקוח מהשבלונה:
ניתן לבחור את סוג היום להפקה.
הפרדה בין ההזמנות של כל שיגור (סבב), כלומר, ניתן לבצע שאילתות ודוחות עבור כל שיגור.
 
דרישות העברה לנהגים :
דרישות ההעברה לנהגים מופקות מהזמנות הלקוחות לכל שיגור (סבב).
 
הצגת מידע מסוכם :
ריכוז דרישות ההעברה ברמת המאפיה
ריכוז דרישות ההעברה ברמת הנהג
 
עדכון הזמנת לקוח:
במהלך שינוי הזמנת לקוח ניתן לעדכן שבלונת הלקוח.
עדכון ההזמנה מעדכן אוטומטית את דרישת ההעברה לנהג.
תפעול עדכון הזמנת לקוח הינו מהיר וידידתי - מאפשר עדכון תוך כדי שיחה עם הלקוח.
שמירת זהות מקור שינוי ההזמנה - מי יזם את השינוי : נהג/שיווק/מערכת.

 

אחזור מידע על שינוי ההזמנה ברמת :
פריט, כמות, תאריך ושעה.

ניהול קווי משלוח - מסלולים.

ניהול קשר קו (מסלול) וסבב - לנהג, כולל נהג מחליף.

ניהול שתי רמפות ושיוך נהג לרמפה

החלפת נהג - ניתן להחליף את הנהג בהזמנות הלקוח לפני יציאת הנהג לשטח.

 
העמסות לנהגים - בשתי שיטות:
מוצר אחד המחולק לכל הנהגים, נהג אחד המקבל את כל המוצרים שבדרישה.
ניתן לדעת ברמת הפריט - לאיזה נהגים עדיין לא סופקה הדרישה.
תמיכה בביצוע המשלוחים ללקוחות ע"י הנהג בשטח עם מסופונים OFF-LINE
ניהול ארגזים.
הפיכת ההזמנות לתעודות משלוח, ועדכון כמויות בפועל
כמות שנשלחה וכמות שהוחזרה.
 
בקרת נהג :
תהליך סגירת יום לנהג - כמות שהועמסה, כמות שנמכרה, וכמות שהוחזרה טרי ויבש.
פעילות ההזמנות וההעמסה - מול יום פתוח
 
ניהול מחירונים:
ניהול מחירון כללי
ניהול הנחות ומבצעים לפי תאריכים
ניהול הנחות חיוביות, ושליליות.
מנגנון עדכון הנחות לפי אפיוני הלקוח
 
 
מבין לקוחותינו מאפיית ברמן - וודש, מאפיית אגמי, מאפיית אורנים,  מאפיית דגנית עין בר

מעוניין להיות לקוח שלנו? דבר איתנו

 
שם פרטי*
שם משפחה*
דואר אלקטרוני*
טלפון נייד*
טלפון
חברה
הערות