ורטיקל לתחום הפלסטיקה- פתרון משולב ERP
הפתרון הורטיקאלי לעולם הפלסטיקה מתאים לכל ענפי הפלסטיק, לרבות מפעלים המייצרים גלילי פלסטיק מגרגירים בתהליך של אקסטרוזיה בניפוח/קאסט, עם תהליכי המשך של גלגול חוזר וחיתוך, והלחמה לשקיות.
הפתרון הורטיקאלי לעולם הפלסטיקה מתאים לכל ענפי הפלסטיק, לרבות מפעלים המייצרים גלילי פלסטיק מגרגירים בתהליך של אקסטרוזיה בניפוח/קאסט, עם תהליכי המשך של גלגול חוזר וחיתוך, והלחמה לשקיות. הפתרון עוסק בכלל פעילויות הארגון, אך ליבת הפיתרון מתרכזת בתכנון ודיווח על היצור, תוך סגירת מאזן החומר, יצירת עקיבות מהמוצר הסופי ועד חומרי הגלם, שילוב ביקורת בתהליך ואבטחת איכות, תכנון דינאמי של תורים למכונות, אריזה והכנת משלוחים מתוך נתוני רצפת היצור, וניהול מלאי גלילים ומשטחים מזוהים.

 

מאפייני תעשיית הפלסטיקה
מאזן חומר ועקיבות מחייבים טיפול בכל מרכיבי החומר, וזרימתו החל מהרכש, דרך היצור והניפוק בכל מרכזי
העבודה, וכלה במשלוח ללקוחות.
נדרש טיפול עקבי ברמת הגליל/משטח, גם בפעילות החורגת מהמסלול העיקרי, דוגמת פסילות, פעילות אבטחת איכות כמו הכנסה להסגר ושינוי יעוד, החזרה מלקוח, ספירת מלאי, יצור אצל קבלן משנה.
 
מאפיינים ייחודיים לוורטיקל 
 
תכנון הנדסי
קונפיגורטור פריטים יעודי לתחום של גלילי פלסטיק ושקיות
קונפיגורטור של נוסחאות
מנגנון לשינויי רוחב של נוסחאות תוך התאמת משקלי הפריטים המקושרים
ניהול תיקי דפוס (אם ידרש בהמשך)
הגדרת מכונות (מרכזי עבודה), עם מאפיינים מונחי בקרים ואחרים.
 
קליטת הזמנות מלקוחות
תוספת למודול קלט הזמנות הלקוח, המאפשר הצגה ובחירה מסל הקניות הדינאמי של הלקוח, והצמדת מחירים, אריזה ופיתוק בדומה לקניותיו בעבר.
 
קליטת פק"עות והוראות יצור
קליטת פק"עות סל לשלבי היצור השונים, תוך שילוב שיקולי מלאי גלילים
תכנון של ניפוק חומרים בהתאם לפק"עות שניפתחו
קליטת מאפיני יצור ומאפיני הגלילים (אריזה, אורכי גלילים, פיתוק...) תוך לימוד מהעבר
 Work flow לאישור, בקרה ושחרור של פק"עות/הוראות
 
זימון תורי היצור
תוכנית לזימון תורי היצור במרכזי העבודה השונים
 
טעינת פקודת העבודה במרכז היצור
בחירת פקודות מהתור וטעינת הנתונים במסך המפעיל, ובבקרי המינון
הצגת הפעילות הנוכחית לדרגי הניהול בזמן אמת
שילוב אוטומטי של פעילות טעינת וסיום דיווח היצור ב- Work flow
 
דיווחי יצור ברצפת היצור
דיווח על כל גליל שנוצר (זיהוי, אורך, רוחב, שיוך לפיגום/משטח)
דיווח שימוש בחומרי גלם  ובגלילים בתהליך
דיווח זמני יצור בהתאם לדיווח הגלילים
 פיתוק הגלילים והפיגומים/משטחים
איסוף נתוני התהליך
שמירה אוטומטית ואיחזור של נתוני התהליך (טמפרטורות, קבלה, בלון)
 
טיפול באיכות
דיווח על בדיקות בתהליך בצמוד לגליל ולפק"ע
דיווח אבטחת איכות (דוחות אי התאמה) בצמוד לגליל ולפק"ע
 דיווח תלונות לקוח מקושרות לפק"ע/דיווח יצור
 
יצירת משלוחים ללקוחות מהיצור
דיווח אריזה של משטחים מוכנים
יצירת תעודות משלוח בהתאם ליצור ולמלאי הגלילים/משטחים
ניהול packing list ותיקי יצוא בהתאם לנתוני תעודות המשלוח
 
אחזקה
שילוב של דיווחי תקלות שבר וטיפול בהן, עם מסכי המפעיל
 
רכש גלילים
דיווח על רכש גלילים למלאי ביניים ו/או מלאי תוצג, תוך שיוכם למלאי הגלילים והמשטחים ברצפת היצור.
 
ספירת מלאי של גלילים ומשטחים
קלט ספירת מלאי של משטחים וגלילים בהתאם למלאי המפורט ברצפת היצור
 
 

מעוניין להיות לקוח שלנו? דבר איתנו

 
שם פרטי*
שם משפחה*
דואר אלקטרוני*
טלפון נייד*
טלפון
חברה
הערות