Skip Navigation Links
 

 ברוכים הבאים לויקי שאלות נפוצות

 

 

צוות המוקד, ומיישמי החטיבה אספו מקבץ שאלות נפוצות וטיפים לשימושכם.
כל שאלה/ טיפ מופיעים כערך בויקי.
לכל ערך שויכה קטגוריה (תפעול, פיננסית, בקרה ניהולית וכדו'), קטגורית משנה (שיווק, מלאי, ספקים וכדו') ותגית/ יות (אוגדן, הודעות
מערכת, תעודה, הזמנה וכדו').
המונח "תגית" מתייחס למילת מפתח או מושג המוצמדים לערך בויקי. מטרת התגית להפנות את הקורא לנושאים המרכזיים במידע עליו
מדובר, ובנוסף לקשר בין תכנים עם משמעות דומה.
 ערכים חדשים
.......................................................................................................................................
 קטגוריות הצג את כל הקטגוריות
.......................................................................................................................................